Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn

Din strømmåler

I henhold til vedtektene skal "båteier som bruker strøm, ha installert måler. Foreningen har hatt målere som kan lånes.

Innen 1. mars hvert år skal målernummer og målerstand oppfordret og skriftlig oppgis til foreningens økonomiansvarlige, enten pr epost (se "Kontakt") eller pr brev/postkort til følgende adresse:

Malvik Båtforening
v/ økonimiansvarlig Stig-Ove Kvalsund
Markaplassen 94
7054 RANHEIM

Følgende opplysninger må være med:
• Medlemsnummer
• Navn
• Målernummer
• Målerstand
• Avlest dato
• Forbruk siden forrige avlesning
webkamera »

  • Stort bilde
  • Bilder fra alle kameraene