Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn

Dreggen

Medlemsbladet “Dreggen” utgis normalt med 4 nummer pr. år og legges ut på foreningens hjemmeside. Det sendes ut en felles epost til medlemmene med link direkte til siste utgave.

Det lages noen få eksemplarer som ligger i båthuset. Kontakt sekretæren hvis du ikke har fått epost om at ny utgave av Dreggen er kommet ut, men husk også å kontrollere om du er registrert med rett epostadresse.

Alle er velkommen til å skrive i medlemsbladet. Send manuskriptet og bilder til redaktør for "Dreggen" som brev eller via e-post, se "Kontakt". Fristene for levering av stoff er Ca: 01. Mars, 01. Juni og 01. September og 01. Desember. Vær ute i god tid med dine beskjeder til medlemmene, slik at de kommer med i bladet.

Bladet tar i mot annonser relatert til båtutstyr. Kontakt redaktøren om det er ønske om annonseplass.


Her kan "Dreggen" leses som pdf-fil (merk: av hensyn til personvernet er vaktlister fjernet fra nettutgaven for Desember. Sideoversikt og antall sider kan derfor avvike noe på denne webutgaven.):

Nr 1/2018 - Februar
Nr 3/2017 - September
Nr 2/2017 - Mai
Nr 1/2017 - Mars
Nr 4/2016 - Desember
Nr 3/2016 - September
Nr 2/2016 - Juni
Nr 1/2016 - Mars
Nr 4/2015 - Desember
Nr 3/2015 - September
Nr 2/2015 - Mai
Nr 1/2015 - Mars
Nr 4/2014 - Desember
Nr 3/2014 - Oktober
Nr 2/2014 - Mai
Nr 1/2014 - Februar
Nr 4/2013 - Desember
Nr 3/2013 - September
Nr 2/2013 - Mai
Nr 1/2013 - Mars
Nr 4/2012 - Desember
Nr 3/2012 - September
Nr 2/2012 - Mai
Nr 1/2012 - Mars
Nr 2/2011 - Juni
Nr 1/2011 - Januar
Nr 4/2010 - Desember
Nr 3/2010 - Juni
Nr 2/2010 - April
Nr 1/2010 - Mars
Nr 2/2009 - Desemberwebkamera »

  • Stort bilde
  • Bilder fra alle kameraene