Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn

Retningslinjer for tilknytning til båthavnens strømforsyning

Vi vil ha en sikker strømforsyning i havna, derfor:

Du har selv ansvaret for at ditt eget elektriske utstyr og installasjon er i orden.

Forsyningsspenningen er 230V 50Hz enfase forsynt over 16A rundstift stikkontakter (blå).

Tilkobling med landkabel
• Koble først kabelen til båten – deretter til landkontakten
• Forviss deg om at kabel og plugg er uten skader. Når båten tilkoples strøm skal det kun benyttes ledning godkjent for utvendig bruk. Tilkoplingskabel skal være gummikabel av godkjent type som tåler vann og olje.
• Ledningens tverrsnitt skal være minst 1,5 mm2, jordet og være fri for skader og skjøter. Sørg for at ledningen ikke ligger i sjøen.
Adapter eller overganger er ikke tillatt.
• Lokket på strømsøylen skal alltid holdes låst.

Frakobling av landkabel
• Koble først kabelen fra landkontakten – deretter i båten.
• Når båten ikke bruker strøm, må kabelen demonteres.
• Oppbevar landkabelen på et tørt sted hvor den ikke skades.

NB! Kun én båt til hvert strømuttak. Forgreninger er forbudt og vil bli fjernet uten varsel.

Koble ikke til større belastninger enn båthavnen tillater: 150 W (kontinuerlig om vinteren).

Bruker du strøm skal du ha måler. Årsforbruket skal meldes til kasserer innen 1. mars hvert år, se "Din strømmåler".

Alle stikkontakter er sikret med henholdsvis:
• Overstrømsvern (sikring) av automattype 16 Ampere.
• Jordfeilbryter med automatisk utkopling (en jordfeilbryter for fire uttak i hver strømsøyle).
• Hovedsikringer for hver pir finnes i et skap ved landgangen. Disse må også kontrolleres dersom det er oppstått feil ved strømtilførselen.

Bruk utstyr som er godkjent for maritimt miljø.

Det er farlig og ikke tillatt å kutte jordlederen i landkabelen dersom det ikke er montert skilletrafo eller at det er brukt dobbeltisolert utstyr.

El-verktøy som brukes på brygga skal være dobbeltisolert og merket med dobbel firkant.

For å unngå skader, hold elektrisk utstyr/anlegg tørt, rent og i orden. Elektrisk utstyr skal repareres av kvalifiserte fagfolk.

Tilkopling til landstrøm medfører økt risiko for korrosjon på motor, drev og skroggjennomføringer - slik korrosjon kan forhindres ved installasjon av skilletrafo i landstrømkretsen.

Går en sikring eller en jordfeilbryter løser ut, er noe galt. Finn årsaken før du slår den på igjen (bruksanvisning bak lokket på strømsøylen).

Å utføre elektrisk arbeid uten å ha fagkompetanse er forbudt og kan medføre stor fare.

Avvik på overnevnte regler vil føre til at båtens strømforsyning blir frakoblet uten forhåndsvarsel.


Feil på bryggeanlegget meldes til havnesjef eller materialforvalter, se "Kontakt". Noter også feilen på loggen i vaktbua.
webkamera »

  • Stort bilde
  • Bilder fra alle kameraene