Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn

Snuing av havna

Foreningens årsmøte i 2009 besluttet å følge styrets anbefaling om å omorganisere havna.Grunnlaget for dette arbeidet finnes i "HAVNEUTREDNING 2008", kapittel 6.4. Her er link til selve utredningen.

I løpet av 2010 og 2011 har havna, med stor dugnadsinnsats, derfor blitt snudd slik at flere pirer når ligger i øst-vest-retning, i stedet for nord-sør. Svært mye av flytebryggene er også byttet ut med nye, og hele forankringsopplegget ble fornyet. Det flytende anlegget bestod da også ildprøven under stormen "Dagmar" i julen 2011.


Jernbaneverket - kreosotopprydding

Jernbaneverket gjennomførte i 2011 arbeidet med å rydde opp i kreosotforurensningen på Nygården. Dette har gitt flere fordeler for båtforeningen:
• Nivået på opplagsplassen senket betydelig, noe som gjør at transport av båter opp og ned fra opplagsplassen har blitt enklere.
• Både opplagsplsasen og området ved Båthuset fram til Båthallen har blitt asfaltert.
• Det er lagt opp en beskyttelsesvoll ved nordsiden av opplagsplassen.
• For å få godkjent spyling av båter på opplagsplassen, blir avløpsvannet fanget opp i en sandfangkum.
• Jernbaneverket har også i november 2014 utført et mindre oppryddingsarbeid med kreosot på utsida av verkstedhallen da det fortsatt sivet noe kreosot ut i fjorden. Analyser av dette arbeidet vil bekrefte om arbeidet er sluttført eller om ytterlige tiltak må igangsettes senere.

webkamera »

  • Stort bilde
  • Bilder fra alle kameraene