Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn

Vedtekter, instrukser og regler

Det er forventet at alle MBFs medlemmer kjenner til innholdet i linkene nedenfor:

"Organisasjonskart"

"Vedtekter"

"plikter og regler i havna"

"Instruks for ukevakta"

"Retningslinjer for tilknyting elanlegg i båthavna"

"Bruk av opplagsplass"

"Avfallshåndtering"

"Avviksskjema avfallshåndtering"

"Bestemmelser for måling av båtlengde"

"Bestemmelse for fortøyning av båt i Malvik Båtforenings havneanlegg"

"Protokoll årsmøte 12. Mars 2018"

"Dugnader 2018"webkamera »

  • Stort bilde
  • Bilder fra alle kameraene