Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn

Kontaktinformasjon for Malvik Båtforening

Funksjon Navn Telefon Epost
Epost til styret     post@malvik-baatforening.org
Leder Hans Kristian Helgesen 990 24 888 hans.k.helgesen@gmail.com
Sekretær Knut Bersås 951 02 035 mbf@kbnorway.com
Økonomiansvarlig Ove Martin Grøntvedt 959 33 109 omgrontvedt@gmail.com
Leder Havnekomité Per Sverre Vik 906 10 353 p.svevik@gmail.com
Leder Hallkomité Hans Johnsen 995 65 547 hnsjo@yahoo.no
Leder Slipp/dieselkomité Aage Fevaag 452 61 823 m-fevaag@getmail.no
Leder Opplagkomitè Tore Klefstad 905 46 622 toreseil@ntebb.no
Leder Dugnadskomité Esten Murbrekk 917 65 677 emurbr@broadpark.no
Leder Hus/arr.-komité Jostein Nikolaisen 906 05 772 jostein.nikolaisen@outlook.com
Utleie klubbhuset Jostein Nikolaisen 906 05 772 jostein.nikolaisen@outlook.com
Båtplasser Kai Almås 934 34 390 kai.almaas@hotmail.com
Web-ansvarlig Knut Bersås 951 02 035 mbf@kbnorway.com
Internett-ansvarlig Harald Arne Hammer 930 67 602 harald.arne.hammer@gmail.com
Reserve kaffevakt Egil Gunnesdal 917 00 251 nesgil@ntebb.no
Telefon klubbhus/vaktbu   73 97 88 61  webkamera »

  • Stort bilde
  • Bilder fra alle kameraene