Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Parkering i havna.
TILBAKE
Publisert 2012-10-30
Av Morten Wiig, sekr.
Begrenset parkering i havna.
Arbeidet med reparasjon av stormskadene etter "Dagmar" for snart 1 år siden starter onsdag 31.10.2012. Parkeringsplassen utenfor båthuset og utover mot moloen blir derfor steng. De som har ærend i havna kan parkere på plassen ovenfor opplagsplassen eller på båtopplagsplassen.
Det blir en del trafikk av tunge kjøretøyer med stein og lignende. Vennligst vis hensyn til sperring og skilting.


alle nyheter »