Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte i Båtforeningen
TILBAKE
Publisert 2013-02-23
Av Morten Wiig, sekr.
Innkalling til årsmøte i Malvik Båtforening tirsdag 19. mars kl.19.00
Styret ønsker alle medlemmer velkommen og håper på et godt oppmøte.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 11. mars 2013.


alle nyheter »