Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Husk årsmøtet i båtforeningen.
TILBAKE
Publisert 2013-03-09
Av Morten Wiig, sekr.
Innkalling til årsmøte i Malvik Båtforening tirsdag 19. mars 2013 kl.19.00.
Styret ønsker alle medlemmene velkommen og håper på et godt oppmøte.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 11. mars.
Dette er en påminnelse om møtet, derfor kort frist.
1. gangs annonsering om årsmøtet var 23. februar 2013.

Vell møtt.

Styret.


alle nyheter »