Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Referat fra årsmøte.
TILBAKE
Publisert 2013-04-03
Av
Referat fra årsmøtet i Malvik Båtforenings lokaler 19.03.2013 kl.19.00 Antall møtte: 40

1.     Åpning:
Årsmøtet ble åpnet av Kai Stephansen, leder.
Det ble holdt 1 minutts stillhet for medlemmene Jahn O. Haagenstad og Arvid            Grønning som har gått bort.                                                                                                                              

2.     Valg av dirigent:
Jan Bakke ble valgt.

3.     Valg av referent:
Morten Wiig ble valgt.

4.     Valg av to personer til å underskrive protokoll:
Egil Gunnesdal og Håkon Renanger ble valgt.            

 

5.     Godkjenning av fullmakter

Det var kommet inn 6 fullmakter som var gitt til styrets leder. I tillegg hadde ett medlem med seg 1 fullmakt. Egil Gunnesdal ble valgt til å godkjenne fullmaktene.

                                                                                  

6.     Årsberetning:                                                                                                                         
Styrets årsberetning og årsberetningene fra de enkelte komiteene.

Vedtak: Godkjent.

 

7.     Regnskap og budsjett:

Revisjonsberetningen ble utdelt og gjennomgått.

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

 

 

8.     Forslag fra styret:

            1. Avsetting av årets overskudd til bølgedemperfondet, kr. 100.000,-

                Fondet ble opprettet i 2012 med kr. 300.000,- og er en videreføring av dette vedtak.

                Vedtak: Godkjent.

 

            2. Vaktselskap – Styret anbefaler at vi fortsetter avtalen med vaktselskapet.

                                      Ikke noen økning av kontingenter.

                Vedtak: Vedtatt med 27 stemmer for og 13 mot.  (Uten bruk av fullmakter.)    

 

            3. Omorganisering -  egen plansje ble fremlagt.  

                Vedtak: Godkjent.

               

            4. Økning av pris med kr. 500,- for vinterligge i havna eller på opplagsplassen.

 

          Vedtak: Forslaget fra styret ble vraket og det ble stemt over forslaget fra                                                     Knut Lervik. Se punkt. 9.             Vedtak: Godkjent.
                              Nye priser for vinterligge blir: t.o.m.  25 fot  kr. 2500
                                                                                  fra 26 til 32 fot  kr. 3500                                                                                                                          fra 33 til 38 fot  kr. 4500   

 

             

 

Styret får fullmakt fra årsmøtet til å gjøre endringer i vedtektene og kontrakter i henhold til de vedtak som ble gjort på årsmøtet.

Vedtak: Godkjent.


    

 9.  Innkomne forslag:

      Forslag fra Knut Lervik angående priser vinterligge ble først avvist, for sent levert, men ble tatt med og stemt over under punkt 8.4. Enighet om dette av de fremmøtte på årsmøtet.

 

      10. Valg:

 Valgkomiteens forslag: Godkjent.

Sammensetting av styret, komiteer og utvalg etter årsmøtevedtak:

 

Styret:

     Leder                                             Kai Stephansen

Sekretær                                        Morten Wiig

         Økonomiansvarlig                        Stig-Ove Kvalsund   

Leder havnekomiteen                     Knut Lervik

  Leder dugnadskomiteen                Malvin Bjorøy

Leder båthallkomiteen                 Per Sverre Vik

Leder opplagskomiteen                 Tore Klefstad

       Leder hus og arr.kom.                   Jostein Nikolaisen

Leder slipp og dieselkom.              Aage Fevaag   

 

Havnekomiteen:    

Leder                                            Knut Lervik

   Medlem                                        Per Sverre Vik

Medlem                                        Terje Langås

 

Dugnadskomiteen:

    Leder                                               Malvin Bjorøy

Medlem                                            Roald Lund

       Medlem                                         Øyvind Halvorsen

             Medlem                                         Knut Magne Fagerjord

Medlem                                        Roger Hanssen

Medlem                                        Frode Sivertsen

Medlem                                          Torbjørn Næss

 Medlem                                        Knut L. Svingen

Medlem                                            Tore Paulsen

 

Båthallkomiteen:

Leder (Materialforvalter)              Per Sverre Vik

           Medlem                                        Rolf Herbert Hanssen

           Medlem                                        Egil Martin Gunnesdal

 

Opplagskomiteen:

Leder                                             Tore Klefstad

     Medlem                                         Erling Lindgjerdet

  Medlem                                        Torbjørn Kalland

Medlem                                        Jan Inge Fjørtoft

 

 

Hus og Arrangementskomiteen:

          Leder                                            Jostein Nikolaisen

Medlem                                         Arve Hepsø

    Medlem                                        Geir Engesbakk

 

Slipp og diesel komiteen:

Leder                                            Aage Fevaag

Medlem                                         Helge Sveian

             Medlem                                        Trond Arvid Murbrekk

Medlem                                        Halvor Teigen

      Medlem                                        Jan Georg Langset

 

Redaksjonutvalget:

Redaktør                                       Per J. Haukeberg

  Medlem                                        Kjell J. W. Nygård

       Medlem                                        Sven Morten Hesjevik

 

Kursutvalget:

    Leder                                            Kjell J. W. Nygård

Medlem                                        Jan Arne Malvik

Medlem                                               Arve Hepsø

 

Revisorer:

Rune Brovoll                   

Espen Eek

 

Valgkomiteen:

Leder                                                    Otto Kvidal

Medlem                                        Torbjørn Kalland

  Medlem                                        Dagfinn Millerjord

 

 

Kniver ble utdelt til Roger Arne Hansen, Rolf Herbert Hanssen og Jan Magnus Bakke som takk for innsatsen i foreningen.

Jan Magnus Bakke skulle hatt kniv på forrige årsmøte, men dette ble avglemt i fjor.

Rolf Herbert Hanssen ble i tillegg utnevnt som æresmedlem i foreningen.

 

 

 

Hundhammeren 25.03.2013

 

 

Morten Wiig (sign.)

Referent.

                 

 

                

Egil Gunnesdal   (sign.)                                         Håkon Renanger   (Sign.)                                                                                                  alle nyheter »