Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte Kongelig Norsk Båtforbund
TILBAKE
Publisert 2013-12-17
Av Morten Wiig, sekr.
Varsel om årsmøte KNBF Region Trøndelag 2014
Styret i KNBF Region Trøndelag varsler med dette, medlemsforeninger og personlige medlemmer i regionen, om årsmøte som finner sted:
Torsdag 27.02.2014 kl. 18.00
Sted: Stjørdal, Kommunesalen, Kjøpmannsgata 9.
Etter en rask avvikling av selve årsmøtet vil det bli et medlemsmøte der KNBF orienterer om aktuelle saker. Det vil bli anledning til innlegg og diskusjon.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet,  må være styret i hende
tre (3) uker før årsmøtet, dvs. 10. februar.
Medlemmer i Malvik Båtforening som har ønsker til forslag må sende dette til styret
i Malvik Båtforening, ved Morten Wiig, sekr. Epost: morten.wiig@gmail.com

Årsmøtedokumenter, slik det er vedtektsbestemt, vil bli sendt medlemsforeningene senest 2 uker før årsmøtet.

Håper på godt fremmøte. Velkommen.

På vegne av styret i
KNBF Region Trøndelag
Jarle Pedersen
Leder (sign)
Epost: j-a-pede@online.no
alle nyheter »