Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte i båtforeningen.
TILBAKE
Publisert 2014-02-21
Av Morten Wiig, sekr.
Velkommen til årsmøte i Malvik Båtforening Tirsdag 18.03.2014. Kl.19.00.
Malvik båtforening holder årsmøte tirsdag 18.03.2014 kl. 19.00.
Saker som du vil ha tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest
10.03.2014. Sendes til Morten Wiig, sekr.  Epost: morten.wiig@gmail.com
Medlemsbladet Dreggen nr. 1 2014, er i trykken og vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet. Her finner du årsrapport fra alle komiteene, årsrapport økonomiansvarlig, årsrapport fra styret, regnskapet for 2013 og saksliste for årsmøtet.

Styret håper på godt oppmøte.
Enkel servering.
Velkommen

Hilsen Styret.alle nyheter »