Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Nytt om kreosotoppryddingen
TILBAKE
Publisert 2011-05-18
Av Jan Bakke, leder
Jernbaneverket har nå lagt ut sitt høringsforslag til opprydning i kreosot-forurensningen på Nygården. Høringsforslaget kan du lese mer om her.
Jernbaneverket har etter pålegg fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag utarbeidet forslag til tiltaksplan for opprydding på to lokaliteter i Malvik kommune. Jernbaneverket søker om tillatelse til gjennomføring av miljøtiltak på eiendommene Nygården og Mostadmarka, jf beskrivelse i vedlagte tiltaksplaner. Fylkesmannen vil på bakgrunn av de foreslåtte tiltaksplanene og eventuelle uttalelser fastsette vilkår for Jernbaneverkets opprydding av forurensa grunn på ovennevnte lokaliteter. Fylkesmannen ber sakens parter, og andre med særlig interesse for saken, om å uttale seg. Eventuelle merknader sendes: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 Trondheim Frist for innsending av merknader er 28. mai 2010.


alle nyheter »