Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Arbeid i havna
TILBAKE
Publisert 2011-05-20
Av Jan Bakke, leder
Det foregår for tiden en hel del arbeider som forberedelse til den store snuoperasjonen senere i vår.
Dette medfører dessverre at noen brygger vil være uten vann og strøm i perioder. Vi beklager dette, men det er helt nødvendig for at snuingen skal kunne gjennomføres. Det vil også være en del tau i sjøen - så se opp og vær forsiktig! Jeg vil også benytte anledningen til å nevne dugnadsgjengen som nå arbeider heltid med å forbedre havna. Disse fortjener all takk og respekt fra medlemmene. Uten deres innsats ville havnen vært adskillig dårligere enn det den er i dag.


alle nyheter »