Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Fra nøkkelkort til "Tag"
TILBAKE
Publisert 2014-06-03
Av Morten Wiig, sekr.
Nøkkelkort byttes ut med Tag
Vi hadde utdeling av nye "TAG",  mandag 26. Mai og mandag 2. Juni, til det nye låssystemet som er under montering. Vi har gitt beskjed både i Dreggen og på hjemmesida at utdeling ville foregå på disse dagene. Dårlig oppmøte. Systemet blir ferdigmontert i løpet av uka. Neste mandag er 2. pinsedag og det er ikke noen dugnad i havna. Alle Tag som ikke er hentet blir derfor sendt ut med posten. Det blir ikke anledning til å hente disse på dag eller kveldstid hjemme hos Knut Lervik.
Det kan resultere i at du blir utestengt fra havna noen dager, da aktivering av Tag`n ikke blir gjort før innskuddsbeviset er returnert signert, til Knut.
Vi prøver å få sendt ut Tag`n så snart som mulig.

Hilsen
Knut Lervik, leder havnekom og Morten Wiig, sekr


alle nyheter »