Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
TAG og Innskuddsbevis.
TILBAKE
Publisert 2014-06-22
Av Morten Wiig, sekr. Knut Lervik
Retur av innskuddsbevis - tilgang til havna.
Henting av nye TAG til låssystemet i havna har gått veldig tregt. På de annonserte mandagene ble ikke alle Tag hentet. De som ikke ble hentet sendte vi posten den 4. Juni, med beskjed om at innskuddsbeviset måtte returneres signert for at du skal få tilgang til havna. Vi mangler fortsatt mange. Du har nå mulighet til å returnere dette før 27. juni for å ikke bli utestengt.
Ang. de innskuddbevis som ikke blir returnert, her blir tilgangen til havna sperret fra 27. Juni.


alle nyheter »