Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Kreosot
TILBAKE
Publisert 2014-09-25
Av morten Wiig, sekr.
Opprydding av forurenset masse i havna.

Det er fremdeles noe kreosot som finnes i grunnen utenfor verkstedhallen. I den forbindelse starter Jernbaneverket med en utskifting av masse på utsida av hallen og ut i flomålet.

Arbeidet starter uke 42 og det vil i en periode på 3 uker bli begrenset adkomst til og ved hallen. Hele området fra slippen, inklusiv molo og rundt hallen vil bli å betrakte som et anleggsområde. Vær oppmerksom på skilting for området og at det vil foregå massetransport til og fra havna. Vi oppfordrer alle som ferdes i havna å unngå unødvendig ferdsel på anleggsområdet.

Fellesoppsett av båter 4. og 18. oktober blir gjennomført som planlagt.

Morten Wiig, sekr.
alle nyheter »