Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Opplagsplassen og søppel.
TILBAKE
Publisert 2014-10-21
Av Morten Wiig,sekr. Tore Klefstad
Opplagsplassen ser ikke bra ut etter høstens oppsett av båter.

Hei alle som bruker opplagsplassen. Her har vi en jobb å gjøre.

Rot og rask, malingskoster og plastkanner, råtnende blåskjell i mengder, spesielt ille er det i området der seilbåtene er plassert. 

Det lukter ganske ille, fuglene sprer skjellene over hele plassen. Blir ikke dette fjernet omgående må hele plassen rengjøres. Det er ikke nok og koste skjellene bort fra asfalten, de må dumpes i sjøen.

Når vi har fått oss en så fin plass, er det enhver båteiers plikt og holde orden rundt sin båt. 

Organisk avfall og rester av maling og bunnstoff skal ikke kastes i containeren.

Avfall og søppel skal håndteres i henhold til avfallsplan utarbeidet for Malvik Båtforening. Denne finner du på foreningens hjemmeside under medlemsinfo → HMS → avfallshåndtering.

Hilsen

Tore Klefstad     Opplagskomiteen

Morten wiig                  HMS-ansv.alle nyheter »