Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte i Malvik Båtforening.
TILBAKE
Publisert 2015-02-21
Av Morten Wiig, sekr
Velkommen til årsmøte i Malvik Båtforenings lokaler tirsdag 10.03.2015 kl.19.00.
Saker som du vil ha tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest 02.03.2015.
Sendes til Morten Wiig, sekr.  Epost: morten.wiig@gmail.com

Medlemsbladet Dreggen nr. 1 2015 er i trykken og vil bli sendt ut før årsmøtet, her finner du årsrapport fra komiteene, årsrapport økonomiansvarlig og styret, regnskapet for 2014 og saksliste for årsmøtet.

Styret håper på et godt oppmøte.
Enkel servering.

Velkommen
Hilsen Styret.


alle nyheter »