Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Opplagsplassen
TILBAKE
Publisert 2015-06-09
Av morten Wiig, sekr. Jan Bakke, leder.
Opplagsplassen må ryddes snarest.

Hei!

Melding til alle medlemmene som bruker opplagsplassen.

Jernbaneverket sammen med Fylkesmannen har bestemt at Båthallen må rives for å fjerne kreosotforurensning i grunnen under.

Det er mulig at vi i stedet kan flytte den til opplagsplassens sydøstre hjørne.

I alle fall vil opplagsplassen bli benyttet til anleggsarbeider/masselagring i sommer og høst. 

I løpet av Juni/Juli må vi derfor rydde plassen for båter og vogner.  Vi ber derfor alle som har tilhengere med eller uten båter om å flytte disse fra opplagsplassen så snart som mulig.

Det er usikkert om vi kan bruke den til båtopplag i vinter. Mer informasjon når vi vet mer. 

Hilsen 

Jan Bakke, leder.

 

 alle nyheter »