Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Sjåfør til hjullasteren.
TILBAKE
Publisert 2015-06-17
Av Morten Wiig,sekr Hans Johnsen, dugnadsl.
Vi har behov for flere sjåfører til hjullasteren.
Båtforeningen har for få personer til å kjøre hjullasteren på dugnadskveldene.
Den som innehar sertifikat Klasse M4 for slik maskin og som kan tenke seg å kjøre foreningens maskin, melder sin interesse til sekretæren 
Morten Wiig.  Tlf. 915 66 140 eller epost: morten.wiig@gmail.com


alle nyheter »