Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Påminnelse om opprydding på opplagsplassen.
TILBAKE
Publisert 2015-06-24
Av morten Wiig,sekr Tore Klefstad, leder opplk.
Opplagskomiteen informerer.

Jernbaneverket er blitt pålagt å fjerne resterende kreosot under verkstedhallen, og må benytte opplagsplassen til deponi av forurenset masse.

Til Dere som har båter, hengere, krybber o.l.  på opplagsplassen så må dette fjernes før ferien, senest 1. August. 

Det som ikke er fjernet innen fristen, må vi leie hjelp til å fjerne, og dette blir fakturert eieren.

Har du spørsmål ang. ryddingen, alternativ plassering og lignende, kontakt Tore Klefstad på tlf. 905 46 622 etter kl. 17.00

 Hilsen

Tore Klefstad 

Leder Opplagskomiteenalle nyheter »