Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Opprydding kreosot under verkstedhallen.
TILBAKE
Publisert 2015-08-27
Av Morten Brustad Wiig,sekr.
Tirsdag 01.September starter oppryddingen.
Anleggsarbeidet med opprydding av kreosot under Hallen medfører at store deler av våre områder blir beslaglagt som anleggsområde. Hallen skal rives og masse skal skiftes ut, opplagsplassen skal benyttes til massedeponi/sortering av masse og båthuset blir kontor og spiserom for arbeiderne fra Jernbaneverket og Implenia Miljø.
Hele anleggsområdet blir sperret av, men parkering rundt båthuset blir tilgjengelig og tilgang til slipp og utsettrampe blir beholdt.
Vennligst respekter skilting og sperremateriell som entreprenøren setter ut.

I tillegg foregår det arbeid med oppgradering av Malvikstien, her foregår det massetransport i samme innkjøring som Båtforeningen, så vær oppmerksom på mye tungtransport i området.

Morten Brustad Wiig, sekr.


alle nyheter »