Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
"Sjøvettdagene 2010" vel i havn!
TILBAKE
Publisert 2011-05-21
Av Roald Kvamstad, prosjektleder
Vi i prosjektgruppa for "Sjøvettdagene 2010" vil takke publikumere som kom og deltok på aktivitetene vi hadde lagt til rette for, og håper alle fant noe som falt i smak!
Vi vil også rette en stor takk til alle de frivillige som gjorde dette mulig, både hos våre samarbeidspartnere Røde Kors, Malvik Idrettslag, Trøndelag brann og redningstjeneste og Redningsselskape samt de mange frivillige blant Malvik Båtforenings medlemmer. Uten dere hadde dette ikke vært mulig! Vi skal i løpet av juni evaluere arrangementet og se om noe bør justeres for evt repetisjon et annet år, men akkurat nå vil jeg vise til bilder som er lagt ut fra fredagens og søndagens aktiviteter: se menyvalget "Om MBF" og deretter "Bilder"!


alle nyheter »