Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte
TILBAKE
Publisert 2016-02-27
Av Morten Brustad Wiig,sekr.
Malvik Båtforening holder årsmøte Tirsdag 15. Mars 2016.
Årsmøtet holdes i foreningens lokaler Tirsdag 15. Mars 2016  kl.19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7. Mars.

Medlemsbladet Dreggen kommer ut 1. Mars, her kan du se saksliste for møtet, årsrapporter og regnskap for 2015.

Enkel servering.

Velkommen.


alle nyheter »