Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Båttinget 2016
TILBAKE
Publisert 2016-05-04
Av Morten Brustad Wiig,sekr.
Medlemsforeninger i KNBF, gjester og samarbeidspartnere 2016.

Til

Medlemsforeninger i KNBF

Gjester og samarbeidspartnere på Båttinget 2016

 

 

KNBF har nå gjennomført et vellykket  Båtting 2016 på Fornebu 22.-24. april. Mange medlemsforeninger var ikke til stede, men har kanskje interesse av å se hva som hendte der. Blant annet ble den nye strategiplanen for 2016-2020 presentert, våre nye dataløsninger gjennomgått, informasjon om Norske Sjø, selve tingforhandlingene og ikke minst den spennende politiske debatten med stortingspolitikere. Du kan se alt på;

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKNx-bdetLDsOnCfO8ji9w4oRl-voY5_5

 

Vi retter en stor takk til Leif Rune Sundli, Sandefjord Motorbåtforening og KNBF Region Øst, som har gjort dette tilgjengelig for oss alle. Har dere spørsmål, er det bare å ta kontakt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Endre Solvang

Fungerende Generalsekretær

 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Vågebyveien 23

0569 OSLO

Tlf.:        2235 6800

Mobil:   954 90 900

E-post:  endre@knbf.no

Web:     www.knbf.no

 

KNBF - NORGES STØRSTE BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund er Norges største og eneste landsdekkende

interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. KNBF er en sammenslutning

av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer. KNBF er en

ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.

KNBF har doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi er nå 41.000

medlemmer fordelt på 305 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer.

Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser og tilbyr båt- og

foreningsforsikring gjennom Norske Sjø.alle nyheter »