Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Til medlemsforeninger i KNBF
TILBAKE
Publisert 2016-06-03
Av Morten Brustad Wiig,sekr.
Endre Solvang blir ny generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Etter at tidligere generalsekretær sluttet for et år siden har Endre Solvang vært fungerende generalsekretær i KNBF. Etter en grundig rekrutteringsprosess valgte Forbundsstyret å tilby stillingen til Endre Solvang. Endre Solvang har akseptert tilbudet. Vi kan ellers opplyse at Endre er 54 år og har arbeidet i KNBF som assisterende generalsekretær fra 2006. Han kjenner organisasjonen meget godt og har jobbet med regioner, komiteer og medlemsforeninger hvor fokus har vært organisatorisk utvikling og vekst. Videre har han hatt ansvar for momskompensasjons-ordningen siden innføringen i 2010, hvor det er tilbakeført 26 millioner kroner til våre medlemsforeninger.

Solvang er utdannet siviløkonom og tilleggsutdanning innen pedagogikk. Han har meget relevant erfaring fra organisasjonsarbeid og kan vise til gode resultater i den perioden han har vært ansatt. I løpet av de siste 7 år har medlemsveksten vært formidabel med mer enn en dobling. I 2006 hadde KNBF 19.000 medlemmer - i 2016 har KNBF mer enn 41.000 medlemmer. Solvang har vært fritidsbåtbruker siden ungdomsårene og har hatt 4 motorbåter, hvorav den første var selvbygget fra halvfabrikat.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Vågebyveien 23

0569 OSLO

Tlf.:        2235 6800

Mobil:   954 90 900

E-post:  endre@knbf.no

Web:     www.knbf.no

 

KNBF - NORGES STØRSTE BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund er Norges største og eneste landsdekkende

interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. KNBF er en sammenslutning

av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer. Forbundet er en

ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.

KNBF har doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi er nå 41.000

medlemmer fordelt på 310 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer.

Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser og tilbyr båt- og

foreningsforsikring gjennom Norske Sjø.alle nyheter »