Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Sikkerhetsbesiktigelse av båt
TILBAKE
Publisert 2016-09-22
Av Morten Brustad Wiig,sekr.
Info fra KNBF om frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båt.

SIKKERHETSBESIKTIGELSE AV BÅT

Fra tid til annen får vi meldinger om at våre sikkerhetsbesiktigelser ikke har vært grundig nok i forbindelse med kjøp og salg av båt. At vi ikke har påpekt tilstrekkelig mangler på rapporten som: Olje- og vannsøl i motorrom, diesellekkasjer, at det ikke er doble klemmer på gassledninger, utgått dato på brannslukningsutstyr med mere. Vær nøye med å påpeke slike punkter og at de blir notert i besiktigelsesskjema.

Ta deg tid til å oppdater deg på hva en besiktigelsesmann gjør og se videoen om sikkerhetsbesiktigelse. Du finner linken her: https://youtu.be/S1hxewoKbuY

 

Hva gjør en besiktigelsesmann?

En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er viktige for sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy. Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts gjennomgang av båten, hvor det utferdiges en besiktigelsesrapport. Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså båtens tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning for sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha betydning ved kjøp eller salg av båten.

I tillegg til det sikkerhetsmessige danner en godkjent sikkerhetsinspeksjon grunnlag for rabatt i KNBFs egen forsikringsordning: Norske Sjø.

En sikkerhetsbesiktigelsen er gyldig i 5 år.

 

Hva gjør IKKE en besiktigigelsesmann?

På tross av alle de meget konkrete sikkerhetspunktene som gjennomgås er en sikkerhetsbesiktigelse:

• Ikke en generell kvalitetskontroll eller tilstandskontroll av båten mht. kjøpsrettslige mangler og lignende.

• Ikke en godkjenning av evt offentligrettslige påbud/regler som CE-godkjenning og lignende.

• Ikke en generell tilstandsrapport.

• Ikke en prøvekjøring eller funksjonstesting av båtens tekniske installasjoner.

 

 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF),Vågebyveien 23, 0569 Oslo

 

KNBF – Norges største båtfellesskapalle nyheter »