Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Rorbua
TILBAKE
Publisert 2016-10-07
Av morten Brustad Wiig,sekr.
Rorbua som ligger ved pir B.
Rorbua som ligger ved pir B er nå tatt på land for vedlikehold.
Denne er beregnet som lager for utstyr som lensepumpe, brannslukkingsapparat, verktøy og sykebåre med førstehjelpsutstyr med mere.

Dessverre så er det noen medlemer som har tatt i  bruk rorbua til lagring av personlig utstyr, noe som er veldig uheldig da det kan hindre folk i å få tak i brannslukkingsapparat eller lensepumpe hurtig hvis det oppstår en nødsituasjon.

Ikke bruk "Rorbua" til lagring av personlig utstyr.

Hilsen

Terje Langaas, leder Havnekom.    Morten Brustad Wiig, sekr.


alle nyheter »