Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte
TILBAKE
Publisert 2017-02-22
Av Morten Brustad Wiig,sekr.
Malvik Båtforening holder årsmøte Tirsdag 14. Mars 2017.
Årsmøtet holdes i foreningens lokaler Tirsdag 14. Mars 2017 kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende senest 6. Mars.

Medlemsbladet Dreggen kommer ut februar / mars, her kan du se årsrapporter og regnskap for 2016.

Saksliste blir lagt frem på årsmøtet.

Enkel servering.

Velkommen
Styret Malvik Båtforening.


alle nyheter »