Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Rydding utenfor Malvik Båtforening sitt område.
TILBAKE
Publisert 2017-11-02
Av Hans K. Helgesen/Morten Brustad Wiig
Oppstart bygging nytt kloakkrenseanlegg.
Melding fra Malvik Båtforening til medlemmer som fortsatt har hengere, opplagsvogner og båter stående på området utenfor gjerdet til MBF.

Området må ryddes snarest da rigging for oppstart gravearbeid starter rett før jul.

Frist for å rydde opp er 15.11.2017.

Det som blir stående igjen etter denne datoen vil bli fjernet av Malvik Kommune.
Se vedlagte kart, område merket rødt blir berørt.

Hilsen
Hans K. Helgesen, leder MBF


alle nyheter »