Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Vaktinstruks
TILBAKE
Publisert 2011-05-23
Av webansvarlig
"Instruks for vakta" har hittil vært å finne oppslått i vaktbua. Nå kan den også finnes under "Vedtekter og bestemmelser.
Instruks for vakta
• Nattvakta er fra kl. 19.00 til neste morgen kl. 07.00
• Ukevakta er fra mandag t.o.m. søndag.
• Vakta plikter å se over opplagsplass og de flytende anleggene, og snarest rapportere til havnesjef hvis feil blir oppdaget (se ”Kontakt” på MBFs nettsted).
• Porter og dører på bygninger må sjekkes om de er låst, og at alle vinduer er forsvarlig lukket.
• Ukevakta skal se over opplagsplass og kaianleggene 2 til 3 ganger i løpet av uka (litt avhengig av været).
• Kontakt båteier når vakten mener det er nødvendig at båteier selv må gjøre tiltak.
• Hvis båter er i ferd med å havarere, må båteier omgående varsles.
• Bruk telefonen for å minne nestemann på listen at ved- kommende skal ha vakt neste dag evt. uke.
• Husk å notere i loggboken om statusen i anlegget, en kort beskrivelse av været, temperatur, og om neste vakt er varslet ol.
• Det er den enkelte eier som er ansvarlig for vedlikeholdet av sin båtplass.

VAKTEN SKAL IKKE UTSETTE SEG FOR FARE VED Å GÅ ALENE PA ISETE OG UROLIGE BRYGGER! BRUK VERNEUTSTYR! FLYTEVESTER QG ISBRODDER FINNES I VAKTBUA.


alle nyheter »