Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Info fra Jernbaneverket, prosjekt Nygården
TILBAKE
Publisert 2011-06-17
Av webansvarlig
Båtforeningen har mottatt en melding om status for kreosotoppryddingen.
Jernbaneverkets entreprenør, Grunnarbeid AS, har nå kjørt bort over halvparten av de forurensede massene som skal fjernes fra området på Nygården. Arbeidene pågår for fullt, og entreprenøren har som mål å ferdigstille de mest forurensede områdene til fellesferien 2011 starter. Dette for best mulig å skjerme naboer for lukt- og støyplager. I løpet av sommeren vil også tiltaksarbeidene i fjæra starte opp. Her skal det vaskes stein, og mindre forurenset masse skal fjernes.

Tiltaksarbeidene vil i den nærmeste tiden også omfatte områdene rundt Båthuset og Båthallen, og vi ber derfor om forståelse for at det vil bli noe redusert mulighet for parkering i dette området.

Det pågår fortsatt massetransport fra Nygården til båt på Djupvasskaia (ca 1 dag i uka). Vi ber derfor publikum være ekstra oppmerksomme ved ferdsel i Havnevegen og Stasjonsfjæra.

Grunnarbeid AS vil avvikle ferie i uke 28 og 29, og anlegget på Nygården blir i disse ukene stengt. Brukere av småbåthavna vil ikke bli berørt av dette."

Ta kontakt for spørsmål eller kommentarer.

mvh Elisabeth L. Rabbben
Byggeleder prosjekt Nygården
tlf 48 29 02 54


alle nyheter »