Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Ekstraordinært årsmøte 13.09.2011
TILBAKE
Publisert 2011-08-23
Av Turid Kvamstad, sekretær
Båtforeningens styre kaller inn til ekstraordinært årsmøte 13.09.2011 kl. 19.00 i Båthuset. Sak til behandling er forslag til omprioritering av investeringsplan vedtatt på årsmøtet i mars 2011.

På årsmøtet i mars 2011 ble det vedtatt en investeringsplan som sa følgende:

1. Kjøp av de arealene foreningen i dag leier av Jernbaneverket

2. Kjøp av flytende bølgedempere

3. Kjøp av ny Pir E

Bakgrunnen for omprioriteringen er miljøkravet fra fylkesmannen om fast dekke og oppsamling av bunnstoff/avfallstoffer i forbindelse med rengjøring av båter på opplagsplass. Kostnadene med asfaltering og ferdigstillelse av opplagsplassen blir nå forslått av styret som førsteprioritet.alle nyheter »