Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Dugnadsarbeide 2011
TILBAKE
Publisert 2011-09-29
Av Knut Lervik, Havnesjef
Nok en sommer er på hell og vårt planlagte dugnadsarbeide for sesongen er over.

Dugnadsarbeidet 2011.

 

Nok en sommer er på hell og vårt planlagte dugnadsarbeide for sesongen er over.

Forrige sommer gjorde vi et kjempearbeid med havna da vi snudde kaiene for

at de fleste båtene skulle ligge i lengderetningen for den mest fremtredende vindretning.

Vi la ut 62 store betonglodd og la ut nye trosser mellom bunnloddene og kaiene.

 

Vi fortsatte i år arbeidet med å gjøre havna fin og sikker og den står nå fram som en ”marinaperle”. Vi har i flere omganger hatt dykkere nede for å få fjernet gamle tau. Disse gamle tauene, der flere hadde løsnet fra kai eller bunnlodd, hadde en stygg uvane til å flyte opp og skape problem for mange propeller.

 

Selve hovedhavna er snart fullt ut ferdig. Dykkeren skal ned for å fjerne noen tau ved den nye Pir 1 som ble lagt ut nå på slutten og på noen av de tauene som går inn mot Kjeldstad.

 

Elektrikerne har sørget for et sikkert strøm- og lysanlegg på kaiene.Terje har blant annet sørget for vannforsyning til kaiene.

Det er montert stiger rundt omkring i anlegget, slik at om noen skulle falle i vannet, klarer de å komme seg opp ved egen hjelp. På Pir B er det kommet opp i ”rorbu” som vil inneholde lensepumpe, brannslukningsapparater, nødvendige redskaper og førstehjelpsutstyr. HMS arbeidet har også kommet et godt stykke på vei. Havna vil etter hvert bli sikrere på alle måter.   

 

Vi kom i mål med alle de planlagte oppgavene som vi hadde satt opp.

Som dere ser er den nye landgangen ennå ikke lagt ut. Når havna står fram som et perfekt anlegg, bruker vi litt mer tid slik at den nye landgangen også skal bli fin. 

Vi må også inn med to nye understøtter for at den skal kunne tåle stor belastning.

 

Vi har i år hatt 15 planlagte dugnader. Vi som har stått for dugnadsarbeidet har planlagt arbeidet i uka og har møtt opp en halv time før dugnaden starter for å samordne oss. Dette arbeidet har etter vår mening fungert fint og dere som har deltatt på dugnadsarbeidet har gjort en kjempeinnsats. Bare med få unntak har alle stått på under dugnadsarbeidet. Noen av oss ”eldre” har også arbeidet ellers i uka og fått unna nye arbeid.

 

Jeg vil rette en stor takk til de som har vært med i havnekomiteen og til dere som har vært med på dugnadene. Håper dere også er stolte når dere kommer ned på havna og ser ut over anlegget vårt.

 

Jeg er gammel statistiker og syns det er moro å leke med tall:

·         Det er utført totalt 482 dugnadskvelder pluss 22 ekstra tilkallinger på dagtid.

·         Det er 31 % av oss som ikke har deltatt på dugnad.

·         Det er 58 % av oss som har deltatt fra en til tre dugnader.

·         Det er 11 % av oss som har deltatt fra fire til 15 dugnader.

·         Oppmøtet har i gjennomsnitt vært 32 stk. utrolig høyt og det høyeste vi noen gang har hatt.

·          

Det sosiale har vi også passet på og retter stor takk til de som på kjøkkenet har servert oss kaffe og vafler.

 

Hva skjer med dugnadsarbeidet til neste år?  Ja det er opp til styret, årsmøtet og den nye havnekomiteen. Når havna nå er så bra, er det mulig at vi i en del år fremover ikke har behov for flere enn to pliktige dugnader pr. båtplass. Det er viktig at vi har noe ”vettug” å gjøre når vi er på dugnad.

Antall dugnader avhenger også noe av hva dykkeren ser under vann ved Pir F, gjestekaia og Pir H (storbåtkaia).

 

Takk for en fin sesong.   

Knut     alle nyheter »