Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Vannavstenging
TILBAKE
Publisert 2011-10-10
Av Rolf H. Hanssen, materialforvalter
Vannet på bryggene blir avstengt i uke 42
Vannet på bryggene blir avstengt for vinteren i uke 42.


alle nyheter »