Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Årsmøte
TILBAKE
Publisert 2012-02-25
Av Turid Kvamstad
Årsmøte i Malvik båtforening tirsdag 13. mars 2012

Årsmøte i Malvik båtforening holdes tirsdag 13. mars kl. 19.00 i båtforeningens lokaler. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 5. mars.

Vel møtt!

Styretalle nyheter »