Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Nattvakt.
TILBAKE
Publisert 2012-04-18
Av Morten Wiig, sekretær.
Nattvakta er overtatt av Securitas.
Fra 15.04.2012 er nattvakta overtatt av Securitas.
Etter avstemming på årsmøtet 13.03.2012 fikk styret fullmakt til å inngå kontrakt med et vaktselskap for utførelse av nattvakta i havna.
Dette blir en prøveordning frem til neste årsmøte, hvor evaluering av tjenesten skal gjøres.
Alle som er oppført med nattvakt i år slipper å møte.
Ukevakt i havna om vinteren gjennomføres som vanlig, sjekk hvilken uke du er oppført.


alle nyheter »