Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Dugnader i 2012
TILBAKE
Publisert 2012-04-22
Av Morten Wiig, sekretær.
Det prøves ut med 2 dugnader pr. medlem.
Etter forslag fra styret, som ble vedtatt på årsmøtet, prøves det ut med 2 dugnader pr. medlem i 2012. Etter at bryggene i havna er fornyet er behovet for dugnadsinnsats gått betydelig ned.
Samtidlig økes avgiften for uteblivelse fra dugnad til kr. 600.00 pr. dugnad.

Utdeling av nye nøkkelkort blir i mai, info om dato legges ut senere.


alle nyheter »