Fasiliteter i
gjestehavna

Admin logg inn
Parkering mandag 13.08.2012
TILBAKE
Publisert 2012-08-12
Av Morten Wiig sekr.
Parkeringsplassen blir stengt fra mandag morgen.
Arbeidet med utskifting av gangbru ned til havna starter på mandag morgen.
Parkeringsplassen på Malvik Båtforenings område blir stengt p.g.a. kranarbeid.
Benytt parkering på utsiden av foreningens område.
Parkeringsplassen vil bli stengt så lenge arbeidet pågår.

Morten Wiig sekr.alle nyheter »